Embriyo Dondurma (KRYO)

Tüp bebek uygulaması sırasında iyi kalite fazla sayıda embriyo elde edildiğinde, transfer edilmeyen embriyolar dondurularak saklanır. Bu embriyolar gerekli olduğunda daha sonraki denemelerde çözülerek kullanılabilir. Bu şekilde bir deneme için en az 2 tane dondurulmuş embriyo olmalıdır.

Çiftlerden izin belgesi alınarak dondurulan embriyolar Türkiye’deki yönetmelik gereğince beş yıl boyunca sıvı nitrojen içerisinde saklanabilmektedir. Boşanma ve eşlerden birisinin vefat etmesi durumunda ise embriyo dondurma belgesi kendiliğinden iptal edilerek, embriyoların atılması gerekmektedir.

Avantajları Nelerdir?

  • Kryo işlemi ekonomiktir. Elimizde hazır embriyo bulunduğundan    yumurtalıkların ilaçla uyarılması ve tekrar yumurta toplanmasına    gerek yoktur. Bu durum tedavi maliyetlerini yarı yarıya azaltır.
  • Hasta açısından daha az streslidir. Yumurta veya embriyo elde edilememe riski, operasyon stresi yoktur.
  • Hastanın tedaviye uyumu kolaydır.
  • Tedavinin yan etkileri daha azdır.

Kryo Siklusu Nasıl Uygulanır ?

Tedavide östrojen hormonu içeren tabletler kullanılır. Bu hormon, embriyonun yerleşeceği rahim iç zarının sağlıklı gelişimini sağlar. Endometrium uygun kalınlığa ulaştığında embriyolar çözülerek transfer edilir.

Kryo İşlemi Sonucu Doğan Bebeklerde Problem Yaşanır Mı?

Yapılan çalışmalar, bu yöntemle doğan bebeklerde anomali açısından herhangi bir risk artışı olmadığını göstermiştir.

Başarı Oranı Nedir ?

Günümüz teknolojisinin son imkanlarıyla (vitrifikasyon yöntemi) ile dondurulan embriyoların %95’i sağlıklı olarak çözülebilmektedir. Vitrifikasyon yöntemi ile dondurulan embriyoların canlı kalma oranı, yüzde 25’ten yüzde 95’lere kadar yükselmektedir. Gebelik oranı %30-40 arasındadır.

Kryo Anlaşma Formu Bilgileri

Yapılan IVF/ICSI tedavisi sonrası artan (transfer edilmeyen) embriyolar hastanın izni dahilinde, daha sonraki olası bir tedavide kullanılmak üzere dondurularak depolanır.

Dondurulan embriyolar, evli kalmak şartıyla, hastanın istediği sürece, kurumumuz tarafından belirlenen ücret karşılığında saklanır.

Yasal olarak, embriyoların saklanmaya devam etmesi için her yıl, kliniğimize bir dilekçe ile başvurmanız gerekmektedir.

Bir yılın sonunda başvuru yapılmadığı taktirde, bir ay bekleme süresi sonunda embriyolar yasal olarak imha edilir.

İmha işlemi, sağlık müdürlüğünden bir yetkilinin gözetiminde yapılır.

Temel taşlarını güven ve deneyimin oluşturduğu “Embriyo Dondurma (KRYO)” yönteminde merkezimiz doğru adrestir.