Genetik Bozukluklar

Erkekte infertilitesinde, genetik bozukluklar, cinsiyet veya otomozal kromozamlardaki sayısal ve yapısal bozukluklar önemli bir infertilite sebebidir.

Genetik bozukluklar sperm yapımını bozması nedeniyle infertiliteye sebep olabilir.

Günümüzde Erkek infertilitesi ile ilgili dört genetik faktör bilinmektedir.

spermatogenez defektine neden olan Y-kromozom mikrodelesyonları,

Kistik fibrozis gen mutasyonları, 3- Testis yapı ve fonksiyonlarını bozan kromozom anomalileri, 4- Sperm fonksiyonlarını etkileyen genetik sendromlar

Bu vakalarda doğal yolla gebelik sağlanamadığı halde günümüzdeki teknolojilik gelişmeler sayesinde, intrasitoplazmik sperm injeksiyonu (ICSI) gibi teknikler ile sperm faktörüne dayanan infertilitenin üstesinden gelinmektedir.